SlNo Sub Divisions of Kalahandi
1 Bhawanipatna
2 Dharamgarh